Välkommen till Svenska Rosensällskapet!

På Svenska Rosensällskapets hemsida kan du finna en hel del information om rosor, se bl.a. under Rosdatabas och under Om rosor, om odling av rosor och om rosrecept, olika evenemang i våra lokala grupper, utbyta erfarenheter på vårt Rosforum, söka information om andra sällskap i andra länder m.m.

Seminarium och årsmöte i Nora den 26 april

I samarbete med lokalgruppen Bergslagsrosen bjuder Svenska Rosensällskapet in till ett seminarium om rosor i samband med årsmötet. Föredragshållare är Lars-Åke Gustavsson, välkänd profil inom Svenska Rosensällskapet. Han talar på temat POM-rosor. Nu finns mycket ny kunskap om dessa rosor. Helena Verghese Borg har tyvärr fått förhinder och istället berättar Anette Mallalieu Sand om sina erfarenheter av provodlingsrosorna.  Läs mera
Kallelse och dagordning i nr 1, 2014.


Den finska rosen 'Ilo' ingår också i rosutvärderingen.
Foto Anette Mallalieu Sand 

Anmäl dig till Nordisk Rosenweekend

den 11-13 juli 2014 i Åbo, Finland

Under tre dagar samlas medlemmar från de de nordiska rosensällskapen för att lyssna på intressanta föredrag, men framför allt för besöka vackra trädgårdar. Läs mer och anmäl dig via Finska Rosensällskapets hesida


Finska rosen Katri Vala Foto Inger Kullberg

Med Rosenbladet nr 4 ...

 
front_2013_4_0.jpg
... kommer inbetalningskortet för medlemsavgiften 2014. Glöm inte att betala!

Varför inte ge ett medlemskap i Svenska Rosensällskapet i julklapp inför år 2014 -
en gåva som varar hela året!

Du betalar 225 kronor för kalenderår till plusgiro 467 25 42-0 och anger namn och adress till den du vill ge gåvan. För familjemedlemskap betalar du 337 kronor för kalenderår.
Du ger bort
✓ Fyra nummer per år av vår medlemstidning Rosenbladet
✓ Inbjudningar till lokala möten med föredrag, bildvisningar, studiecirklar, utflykter med mera
✓ Möjlighet att delta i resor till Norden och övriga Europa
✓ Information om böcker
✓ Information om rosors skötsel
✓ Information om inköpsställen som för ett större sortiment av rosor
✓ Information om och besök i rosarier och rosenträdgårdar i och utanför Sverige
✓ Gemenskap med andra rosintresserade

 
 
Webdesigner och webmaster: Ann-Britt Magnusson
Webredaktör: Henny Johansson webred@svenskros.se