Välkommen till Svenska Rosensällskapet!

På Svenska Rosensällskapets hemsida kan du finna en hel del information om rosor, se bl.a. under Rosdatabas och under Om rosor, om odling av rosor och om rosrecept, olika evenemang i våra lokala grupper, utbyta erfarenheter på vårt Rosforum, söka information om andra sällskap i andra länder m.m.

Rosenbladet nr 1 ute nu! 

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2015? Om du har glömt det.... betala nu för att få nr 2.  
I nr 1 kan du bland annat läsa Vilhjálmur Lúðvíkssons artikel Kyla och regn för rosor i Island som beskriver klimatets variationer och dess påverkan på rosor under de seanste åren, men även med perspketiv bakåt till 1928. 

Omslagsbild: 'Hilda' en kraftig, blomvillig hybrid mellan rugosa och bergros (Rosa rugosa 'Hadda' x Rosa pendulina)
Foto: Vilhjálmur Lúðvíksson

Nu är det dags att anmäla sig till Öppna trädgårdar 2015

Vi vill ha er anmälan senast den 2 mars 2015 till rosenbladet@svenskros.se Ange namn, adress och vid behov vägbeskrivning. Ange även när ni vill ha besök, datum och tid, eller om ni önskar besök efter överenskommelse, ange telefonnummer och/eller e-postadress så att eventuella besökare kan kontakta er. Skriv därutöver gärna några korta meningar om er trädgård. Uppgifterna publiceras i samtliga nordiska rosensällskaps tidningar, ett samarbete som pågått sedan länge inom Nordiska Rosensällskapet. Det möjliggör för våra medlemmar att planera en egen rosenresa, så öppna upp er trädgård för besök sommaren 2015.

Nordiska trädgårdar 2015 Älvsjömässan 26-29 mars

2015 års tema på Nordiska trädgårdar i Älvsjö den 26-29 mars Sommarsalong Läs mer om mässan här Läs under KALENDER om rosensällskapets aktiviteter.
Samarbetet med mässan sker via FritidsOlingens Riksorganisation

 .

17th World Convention of Rose Societies i Lyon 2015

Svenska Rosensällskapet är medlem i World Federation of Rose Societies som vart tredje år tillsammans med ett medlemsland och andra intressenter anordnar en världskongress om rosor. I anslutning till kongressen anordnas s.k. Pre- and post-convention tours. Nu kan du anmäla dig till lyon roses 2015 Det Danska Rosensällskapet är värdland för 18th World Convention of Rose Societies, "A Fairytale of Roses in Copenhagen 2018", den 28 juni–4 juli, och som det året ersätter NRW. 

'Conserto' introducerad av Meilland i Frankrike 1996 Foto Henny Johansson

Med Rosenbladet nr 4 varje år ...

 

... kommer inbetalningskortet för medlemsavgiften.
Omslagsbild: 'Tove Jansson'. Foto: Lauri Korppijaakko

Du betalar 225 kronor för kalenderår till plusgiro 467 25 42-0. För familjemedlemskap betalar du 337 kronor för kalenderår. Vill du ge ett medlemskap i gåva betalar du medlemsavgiften och anger vem gåvan avser. Ange även ditt eget namn. 

Du ger bort
✓ Fyra nummer per år av vår medlemstidning Rosenbladet
✓ Inbjudningar till lokala möten med föredrag, bildvisningar, studiecirklar, utflykter med mera
✓ Möjlighet att delta i resor till Norden och övriga Europa
✓ Information om böcker
✓ Information om rosors skötsel
✓ Information om inköpsställen som för ett större sortiment av rosor
✓ Information om och besök i rosarier och rosenträdgårdar i och utanför Sverige
✓ Gemenskap med andra rosintresserade

 
 
Webdesigner och webmaster: Ann-Britt Magnusson
Webredaktör: Henny Johansson webred@svenskros.se