Välkommen till Svenska Rosensällskapet!

På Svenska Rosensällskapets hemsida kan du finna en hel del information om rosor, se bl.a. under Rosdatabas och under Om rosor, om odling av rosor och om rosrecept, olika evenemang i våra lokala grupper, utbyta erfarenheter på vårt Rosforum, söka information om andra sällskap i andra länder m.m.

Svenska Rosensällskapets årsmöte den 25 april i Stockholm  

Rosenfest och föredrag

I samarbete med lokalföreningen StockholmsRosen bjuder Svenska Rosensällskapet in till ett föredrag om rosor i samband med årsmötet. Föredragshållare är Håkan Kjellin som skrivit våra uppskattade artiklar om rosen i historien. Läs mer om detaljerna här och om hur du anmäler dig
Konferenslokal för föredrag och årsmöte heter Tingssalen. Denna lokal nås bäst om ni går via hotelentreen på Långholmen, se http://langholmen.com/om-langholmen/hitta-hit/  
Gatuadress Långholmsmuren 20

Bilden: 'Omar Khayyám' (Simpson, Kew Garden, Storbritannien (1893) är uppkallad efter den persiske diktaren Omari-Chaijam som levde mellan åren 1048 och 1131. Rosen kommer från frön av en ros som växte på diktarens grav i Nischapur. Insamlad 1884 av William Simpson.
Foto: Inger Kullberg

Rosor - en introduktion 

Lagom till trädgårdsmässan kommer Svenska Rosensällskapets nya häfte "ROSOR en introduktion", häftet finns att köpa på mässan till priset 80 kr, det går också att beställa det direkt från oss. Då tillkommer porto 20 kr, alltså 100 kr. Betalningen ska göras i förskott till vårt plusgiro nr 467 25 42-0, märk talongen med häftet, eller skicka meddelande om betalning till kassor@svenskros.se 

Häftet är en utförlig sammanfattning om olika slags rosor, grupper, skötsel, sjukdomar etc.

Ros omslag 'Président du Sèze' Foto: Inger Kring

Rosenbladet nr 1  

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2015? Om du har glömt det.... betala nu för att få nr 2.  
I nr 1 kan du bland annat läsa Vilhjálmur Lúðvíkssons artikel Kyla och regn för rosor i Island som beskriver klimatets variationer och dess påverkan på rosor under de seanste åren, men även med perspketiv bakåt till 1928. 

Omslagsbild: 'Hilda' en kraftig, blomvillig hybrid mellan rugosa och bergros (Rosa rugosa 'Hadda' x Rosa pendulina)
Foto: Vilhjálmur Lúðvíksson

17th World Convention of Rose Societies i Lyon 2015

Svenska Rosensällskapet är medlem i World Federation of Rose Societies som vart tredje år tillsammans med ett medlemsland och andra intressenter anordnar en världskongress om rosor. I anslutning till kongressen anordnas s.k. Pre- and post-convention tours. Nu kan du anmäla dig till lyon roses 2015 Det Danska Rosensällskapet är värdland för 18th World Convention of Rose Societies, "A Fairytale of Roses in Copenhagen 2018", den 28 juni–4 juli, och som det året ersätter NRW. 

'Conserto' introducerad av Meilland i Frankrike 1996 Foto Henny Johansson

Med Rosenbladet nr 4 varje år ...

 

... kommer inbetalningskortet för medlemsavgiften.
Omslagsbild: 'Tove Jansson'. Foto: Lauri Korppijaakko

Du betalar 225 kronor för kalenderår till plusgiro 467 25 42-0. För familjemedlemskap betalar du 337 kronor för kalenderår. Vill du ge ett medlemskap i gåva betalar du medlemsavgiften och anger vem gåvan avser. Ange även ditt eget namn. 

Du ger bort
✓ Fyra nummer per år av vår medlemstidning Rosenbladet
✓ Inbjudningar till lokala möten med föredrag, bildvisningar, studiecirklar, utflykter med mera
✓ Möjlighet att delta i resor till Norden och övriga Europa
✓ Information om böcker
✓ Information om rosors skötsel
✓ Information om inköpsställen som för ett större sortiment av rosor
✓ Information om och besök i rosarier och rosenträdgårdar i och utanför Sverige
✓ Gemenskap med andra rosintresserade

 
 
Webdesigner och webmaster: Ann-Britt Magnusson
Webredaktör: Henny Johansson webred@svenskros.se