Bergslagsrosen

Välkommen till Bergslagsrosen!

Välkommen att delta i våra programpunkter!

OBS! Inbjudan kommer via e-post inför varje aktivitet.

Kontaktperson Olle Aronsson 
E-post bergslagsrosen at svenskros.se

Bergslagsrosen postnr 691–71