Nyheter och meddelanden

Enkät för projekt om grönare trädgård

Nu har resultatet från enkätstudien publiserats. Fritidsodlarnas riksförbunds (FOR) har haft ett projekt Grönare Trädgård, där målet var att få en tydligare bild över fritidsodlingens generella miljöpåverkan med fokus på produktval. Rapporten kan du ladda ner här:

gronare-tradgard-enkatstudie-final-2020.pdf

Komposten är en självklar del av en grön och miljövänlig trädgård.

Foldrar om Nordiska rosor

1 jan 2020

Nu har vi lag ut digitala versioner av Nordiska rosor. Den finns både i svensk och engelsk version. Den svenska finns även i pappersformat och kan beställas från Svenska Rosensällskapet på adress goteborg at svenskros.se

Läs mer

Nordisk Rosenhelg 2020 i Kalmar

27 okt 2019

Nu finns det ny information om Nordisk Rosenhelg. INSTÄLLT

Läs mer