Nyheter och meddelanden

Roswebbinarium hölls den 3 juli 2021

Klicka på länken för mer information.

https://uploads.staticjw.com/sr/srsrosor/roswebbinarium.pdf

 

 

Svenska Rosensällskapet finns nu på Instagram

Nu är instagramsidan uppe. Ni når den genom att gå in i instagram-appen och skriva "Svenska Rosensällskapet" eller "Rosensällskapet" i sökfältet. Eller via webbläsaren på denna länk www.instagram.com/rosensallskapet/

Rosens dag - Årets ros

Organisationen Rosens dag lanserar varje år Årets ros. I år fick de tre POM-rosorna 'Pipar Hans', 'Professor Fagerlind' och 'Strömsro´utmärkelsen. Läs mer på www.vaxtforum.se

Enkät från EU om fritidsodling

EU-kommissionen vill veta mer om fritidsodling inom EU för att få ett bättre beslutsunderlag för framtida lagstiftning gällande fröer och växtmaterial. Uppmaningen kommer från FOR, FritidsOdlingensRiksorganisation, där vi och andra fritidsodlarorganisationer är medlemmar.

Viktigt att vi är många som svarar. Gå in på länken nedan och lämna ditt bidrag.

Tack för din medverkan.

Enkät från EU-kommissionen om fritidsodling.

Rikare trädgård

Fritidsodlarnas riksförbund (FOR) har startat ett projekt som heter "Rikare Trädgård". Målet med projektet är att öka kunskapen hos allmänhet och trädgårdsodlare om betydelsen av biologisk mångfald och hur denna kan gynnas i trädgården. Under projekttiden kommer flera kampanjer lanseras för att uppmärksamma specifika insatser och arter. Vi har också fokusteman för varje år. År 2021 är temat Dammar. 

Här kan du ladda ner information om projektet;

rikare-tradgard.pdf

Enkät för projekt om grönare trädgård

Nu har resultatet från enkätstudien publiserats. Fritidsodlarnas riksförbunds (FOR) har haft ett projekt Grönare Trädgård, där målet var att få en tydligare bild över fritidsodlingens generella miljöpåverkan med fokus på produktval. Rapporten kan du ladda ner här:

gronare-tradgard-enkatstudie-final-2020.pdf

Komposten är en självklar del av en grön och miljövänlig trädgård.

Foldrar om Nordiska rosor

1 jan 2020

Nu har vi lag ut digitala versioner av Nordiska rosor. Den finns både i svensk och engelsk version. Den svenska finns även i pappersformat och kan beställas från Svenska Rosensällskapet på adress goteborg at svenskros.se

Läs mer

Nordisk Rosenhelg 2020 i Kalmar

27 okt 2019

Nu finns det ny information om Nordisk Rosenhelg. INSTÄLLT

Läs mer