Dalarosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Kerstin Pellas
E-post dalarosen@svenskros.se

Dalarosen (fören.) postnr 77–79. Dalarosen är en lokalgrupp inom Svenska Rosensällskapet. Gruppen startades i april 2007.

Har ni frågor angående programmet, samåkning m.m.
Hör av er till Gerd Lyck tfn 0247-40193

Program