Dalarosen

Dalarosen är vilande från och med våren 2019. 

Kontaktperson Kerstin Pellas
E-post dalarosen at svenskros.se

Dalarosen (fören.) postnr 77–79. Dalarosen är en lokalgrupp inom Svenska Rosensällskapet. Gruppen startades i april 2007.