Fotokurs

Lär dig ta bättre bilder på dina rosor och din trädgård

StockholmsRosen erbjuder en fotocirkel där du får lära dig att ta bättre bilder på dina rosor i trädgården.

Kursen passar både dig som är nybörjare och dig som har redan har fotograferat ett tag. Kursen är upplagd som en studiecirkel om tre möten, där vi får teori och praktiska råd av en fotograf.

Kursen utgår från hur man tekniskt och bildmässigt komponerar och tänker när man fotograferar. Syftet är att vi ska lära oss att ta bilder som inte bara visar hur en blomma ser ut, utan även få tips på hur våra bilder kan intressera en bredare publik för att bilderna är vackra intressanta och tydliga. Samtidigt som vi får kunskaper om att fotografera rosor och andra blommor lär vi oss även hur man ska tänka rent generellt när man fotograferar i en trädgård.

Innehåll
Vi kommer att ägna mycket tid till att titta på och prata om deltagarnas egna bilder. Vi går igenom skärpa, autofokus, skärpedjup, rörelse, exponering, grunderna för närbilds/makro-fotografering och kort om olika objektiv.

Vi pratar om ljuset, bildens form och innehåll, bildkomposition, hur man berättar med flera bilder.

Utrustning:
Du behöver en kamera, gärna en kompaktkamera eller systemkamera, men en mobiltelefon går också bra.

  • Ett USB-minne eller en hårddisk för att ”transportera” bilder på.
  • Tillgång till en dator för att föra över bilder från kamera till USB-minne.

Fotouppgift
Du kommer att få en hemuppgift att fotografera inför varje möte. Räkna med att du behöver lägga minst 1–2 timmar utanför kurstid för varje uppgift.

Kursfakta

Omfattning: Tre möten (ett före sommaren och två efter)

Datum: måndag 28 maj, måndag 27 augusti och måndag 3 september

Tid: 18:00 – ca 21:00 (inkl. fikapaus)

Kurslokal: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Kursavgiften: 1 150 kr. för medlemmar i Svenska Rosensällskapet och 1 300 kr. för icke medlemmar (i priset ingår macka och fika).

Max antal deltagare är 10 personer. Blir vi färre än 8 personer så kommer kursen inte att kunna genomföras.

Anmälan:Skickas senast 27 april 2018 till stockholmsrosen@svenskros.se  
Ange ”fotokurs” samt namn och tel.nr. Obs! anmälan är bindande

Betalning:
När du erhållit bekräftelse på ditt deltagande, skall kursavgiften betalas till StockholmsRosens plusgiro 42 76 20‑0, dock senast den 15 maj 2018.
Ange ”fotokurs” och namn.

 Vår kursledare Anders Gunnartz, arbetar som dokumentär- och naturfotograf sedan mer än 40 år. Nästan lika länge har han undervisat i foto, på alla nivåer från högskola till gymnasium, på studieförbund och folkhögskola och han har hållit kurser i egen regi.

Har du frågor kring kursen så kontakta Britt-Marie Zetterholm tfn 070-668 71 57 eller mail bmzetterholm@gmail.com