Göteborgs Rosensällskap

 

Se mer under Göteborgs Rosensällskap 

Ordförande och kontaktperson Henny Johansson
E-post goteborg at svenskros.se

Göteborgs Rosensällskap (fören.) postnr 41–51

Gruppens möten hålls i Göteborgs Trädgårdsförening, Slussgatan 1, Göteborg, i Direktörsvillan mitt i parken, om inte annat anges.