Hallborosen

Välkommen till våra medlemsträffar i Hallborosen!

Kontaktperson Ingela Björklund
E-post hallborosen@svenskros.se

Hallborosen postnr 80–98

Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till våra träffar. Observera att vi nu har bytt lokal och kommer i fortsättningen att träffas på Studiefrämjandet, Lilla Kyrkogatan 9 i Hudiksvall, (Sundsvallsbanken, ingång mot Möljen). Vi har ett litet bibliotek för våra medlemmar. Ta med eget fika till träffarna.

Om du är ny medlem, skicka din e-postadress till Ingela, för information om vad som händer och sker i Hallborosen.

Kom även i håg att informera om byte av e-postadress!

Program 

Lördag den 10 november klockan 11.00
En medlem presenterar en favoritros samt en önskeros enligt mall från Inger Krings e-post den 11 september 2018. Vi planerar för en trädgårdsresa under 2019.

 

Lördag den 26 januari 2019 klockan 11.00
Två medlemmar presenterar sina favoritrosor och önskerosor enligt mall som Inger Kring skickat på e-post den 11 september 2018.

Andra aktiviteter

Hallborosen har trädgårdsböcker, de flesta om rosor, till utlåning i samband med träffarna. Vi säljer även roskort.