Hallborosen

Välkommen till våra medlemsträffar i Hallborosen!

Kontaktperson Ingela Björklund
E-post hallborosen@svenskros.se

Hallborosen postnr 80–98

Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till våra träffar. Observera att vi nu har bytt lokal och kommer i fortsättningen att träffas på Studiefrämjandet, Lilla Kyrkogatan 9 i Hudiksvall, (Sundsvallsbanken, ingång mot Möljen). Vi har ett litet bibliotek för våra medlemmar. Ta med eget fika till träffarna.

Om du är ny medlem, skicka din e-postadress till Ingela, för information om vad som händer och sker i Hallborosen.

Kom även i håg att informera om byte av e-postadress!

Program 

Lördag 23 mars klockan 11.00
Två medlemmar presenterar sina favoritrosor och önskerosor enligt mall som Inger Kring tidigare skickat ut på mejl. Eventuell sommarresa diskuteras.

Lördag 27 april klockan 11.00
Tre medlemmar presenterar sina favoritrosor och önskerosor enligt Inger Krings mall.

Däruöver presenterars ytterligare ett tema - Med doft av rosor
Inger Kring har läst på om rosors doft ur ett historiskt perspektiv och berättar samt visar bilder. Tanken är att denna kunskap ska ligga till grund för en rosvandring sommaren 2019 då vi tillsammans doftar på rosor. Datum meddelas via mail och på vår Facebooksida Hallborosen.

Lördag 25 maj klockan 11.00
Denna gång träffas vi på Forsa Handelsträdgård där vi nu har vårt nya rosarium.

Juni-juli
Trädgårdsbesök hos Inger Kring, Norrdellsvägen 605 i Björsbo, någon gång i slutet av juni till början av juli. Datum meddelas via mail och på vår Facebooksida Hallborosen. Inger visar en sommarstugetomt utan ambition att kallas trädgård. Ett 60-tal härdiga rosor har planterats och drömmen är en stuga inbäddad i rosor. Rosorna har ännu inte nått sin fulla potential. Även andra buskar, träd och perenner finns. Ta med fikakorg och baddräkt om du vill bada. Tel Inger 070-6917694.

Andra aktiviteter

Hallborosen har trädgårdsböcker, de flesta om rosor, till utlåning i samband med träffarna. Vi säljer även roskort.