Hallborosen

Välkommen till våra medlemsträffar i Hallborosen!

Kontaktperson Ingela Björklund
E-post hallborosen at svenskros.se

Hallborosen postnr 80–98

Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till våra träffar. Observera att vi nu har bytt lokal och kommer i fortsättningen att träffas på Studiefrämjandet, Lilla Kyrkogatan 9 i Hudiksvall, (Sundsvallsbanken, ingång mot Möljen). Vi har ett litet bibliotek för våra medlemmar. Ta med eget fika till träffarna.

Om du är ny medlem, skicka din e-postadress till Ingela, för information om vad som händer och sker i Hallborosen.

Kom även i håg att informera om byte av e-postadress!

Program 

Lördag 27 april klockan 11.00
Tre medlemmar presenterar sina favoritrosor och önskerosor enligt Inger Krings mall.

Däruöver presenterars ytterligare ett tema - Med doft av rosor
Inger Kring har läst på om rosors doft ur ett historiskt perspektiv och berättar samt visar bilder. Tanken är att denna kunskap ska ligga till grund för en rosvandring sommaren 2019 då vi tillsammans doftar på rosor. Datum meddelas via mail och på vår Facebooksida Hallborosen.

Lördag den 18 maj klockan 11.00
Denna gång träffas vi på Forsa Handelsträdgård, där vi nu har vårt nya rosarium.
Eventuellt kan vi köpa fika där, om det planerade kaféet har öppnat då.

Lördag den 25 maj 07.30
STA anordnar en trädgårdsresa till Dalarna och Hallborosen är inbjudern att delta i mån av plats. Anmälan till Eva-Lisa, telefon 070 277 24 74. Anmälan senast de 15 maj.

Tisdag 2 juli
Rosens dag firas denna tisdag på Forsa Handelsträdgård. Bl.a. kan man få hjälp med att identifiera sina rosor.

Fredag 12-söndag 14 juli
Några medlemmar ur Hallborosen deltar i rosdagarna på Wij trädgårdar, Ockelbo.
De hjälper till med diverse rosfrågor och försöker också värva nya medlemmar till Rosensällskapet.

Måndag den 15 juli klockan 18.00
F.d. Estbergers trädgård innehåller många rosor och nuvarande ägare önskar få Hallborosens hjälp med att identifiera dem. Vi förlägger därför ett trädgårdsbesök hos dem. Adress: Domargatan 4, Hudiksvall. Upplysningar: Gerd Holmboe, telefon 070 397 62 73.

Måndag den 22 juli klockan 18.00
Vi besöker Eva Hallanders trädgård i Trogsta. Samåkning från Kinarestaurangen, Hudiksvall, klockan 17.30, telefon till Eva: 070 686 12 09.

Juni-juli
Trädgårdsbesök hos Inger Kring, Norrdellsvägen 605 i Björsbo, någon gång i slutet av juni till början av juli. Datum meddelas via mail och på vår Facebooksida Hallborosen. Inger visar en sommarstugetomt utan ambition att kallas trädgård. Ett 60-tal härdiga rosor har planterats och drömmen är en stuga inbäddad i rosor. Rosorna har ännu inte nått sin fulla potential. Även andra buskar, träd och perenner finns. Ta med fikakorg och baddräkt om du vill bada. Tel Inger 070-6917694.

Andra aktiviteter

Hallborosen har trädgårdsböcker, de flesta om rosor, till utlåning i samband med träffarna. Vi säljer även roskort.