Identifiering

Identifieringsschema

Utgångspunkten för identifieringsschemat är artikeln "Att identifiera rossorter", Axelsson, Ulf och Loménius, Ernst, Rosenbladet 2-1992, s 12-13. Tillägg har gjorts.

Växtsätt Växtsätt: plantans höjd, bredd upprätt, nedliggande, fontänliknande svagväxande, kraftigväxande, sprider sig med rotskott
Stammar och skott Utseende stammar och skott, ved: årsskottens och fjolårsskottens utseende, färg, taggighet, bark
Taggar Taggarnas utseende och antal: taggar eller borst färg och form raka eller böjda tätt eller glest blandat taggar och borst taggar saknas eller ett fåtal taggar på gamla och nya grenar taggar på blomskaften
Blad Bladens utseende, form och antal: storbladet och småbladen, antal småblad, runda, ovala, lansettlika, avlånga, uddbladets utseende spetsigt eller rundat avslut, förekomst av interkalära småblad (blad mellan småbladen), nervernas utseende, bladens tjocklek Bladens färg: unga och gamla blad, höstfärger Bladens hårighet, doft : med eller utan hår (undersida/ovansida), förekomst av glandler (doftkörtlar), hår, borst eller taggar utmed nerverna, blanka, helt kala Bladkantens utseende: helbräddad (hel kant), enkelsågad, dubbelsågad, tandad/urnupen, naggad, förekomst av glandler
Stipler Stiplernas utseende: med eller utan sidoflikar, helbräddad kant eller inte, breda eller smala, färg, glandler; hur de fäster vid bladskaftet, helt eller delvis
Blomställning och blomma Blomställning: blommor ensamma, i klasar, rikblommande, blomningstid, remonterande (återblommande), kontinuerligt blommande, förekomst av stödblad och dess utseende Blommans färg: som knopp, när den åldras Blomtyp: enkel, halvfylld eller fylld, kronbladens antal Doft: stark, svag eller ingen alls Utseende hos ståndare och knappar, stift och märken: antal och färg, stiftskanalens bredd, längd, storlek
Blomskaft Blomskaftets utseende: längd, kalt eller med behåring, glandler, taggar eller knottrighet Doft: doft eller utan doft
Blomaxel Blomaxelns utseende: form: oval, rund, avlång yta: kal, knottrig, hårig, glandler, taggig Foderbladens utseende: längd och bredd, flikighet, yta, hårig, glandler, doft
Nypon Nypon: bildas nypon, när mognar de, faller de av, när faller foderbladen av, stiftskanalens bredd, hårt eller mjukt Nyponets utseende: färg och form, ovalt, runt, platt, etc. hårigt, glandler, knottrigt, kalt, taggigt Insidan: antal frön, dess placering i nyponet