Kontakta

Kontakta oss gärna via


(Lämna tom)

 

Styrelse 

Ordförande
Svein Oddvar Osen

Vice ordförande, kontaktpersonansvarig, annonsansvarig
Christer Jonsson 

Sekreterare
Håkan Kjellin 

Kassör, medlemsregister
Ewa Gottberg 

Övriga ledamöter
Lars-Gunnar Lindberg
Anette Mallalieu Sand
Ingela Nilsson Öst

Suppleanter
Helena Verghese Borg 
Eva Böhlin Andréasson
David Nilsson Hamne

Utanför styrelsen, representanter i Gruppen för landskapsrosor inom POM, Programmet för odlad mångfald
Björn Kalin
Mariana Mattsson