Kontakta

Kontakta oss gärna via


(Lämna tom)

 

Styrelse 

Ordförande
Svein Oddvar Osen

Vice ordförande, annonsansvarig 
Christer Jonsson 

Sekreterare
Lars-Gunnar Lindberg 

Kassör, medlemsregister, utskick medlemstidning
Ewa Gottberg 

Övriga ledamöter
Håkan Kjellin
Eva Böhlin Andréasson
Ingela Nilsson Öst, kontaktpersonansvarig, e-post: kontaktperson at svenskros.se 

Suppleanter
Helena Verghese Borg, representant för Rosens Dag 
Carina Eriksson
David Nilsson Hamne, Sociala medier

Utanför styrelsen 
Redaktör för Svenska Rosensällskapets tidning Rosenbladet 
Henny Johansson e-post: rosenbladet at svenskros.se 

Webmaster och redaktör för Svenska Rosensällskapets hemsida
Catarina Lund e-post: webmaster at svenskros.se  

Gruppen för landskapsrosor inom POM, Programmet för odlad mångfald
Björn Kalin
Mariana Mattsson