Kontakta

Kontakta oss gärna via










(Lämna tom)

 

Styrelse 

Ordförande
Henny Johansson president@svenskros.se

Vice ordförande, kontaktpersonansvarig, annonsansvarig
Christer Jonsson kontaktperson@svenskros.se

Sekreterare
Håkan Kjellin sekreterare@svenskros.se

Kassör, medlemsregister
Ewa Gottberg kassor@svenskros.se och medlemsregistret@svenskros.se

Övriga ledamöter
Svein Oddvar Osen
Lars-Gunnar Lindberg
Anette Mallalieu Sand

Suppleanter
Helena Verghese Borg 
Eva Böhlin Andréasson
Karin Stenmarck Olsson

Utanför styrelsen, representanter i Gruppen för landskapsrosor inom POM, Programmet för odlad mångfald
Björn Kalin
Mariana Mattsson