Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Svenska Rosensällskapet!

  • Du får fyra nummer av vår medlemstidning Rosenbladet per år
  • Inbjudningar till lokala möten med föredrag, bildvisningar, studiecirklar, utflykter m.m.
  • Möjlighet att delta i resor till Norden och övriga Europa
  • Information om böcker
  • Information om rosors skötsel
  • Information om inköpsställen som för ett större sortiment av rosor
  • Information om och besök i rosarier och rosenträdgårdar i och utanför Sverige

För att bli medlem måste du först betala in medlemsavgiften enligt nedan.
Var noga med att ange namn, adress och mailadress. Finns det inte plats, mejla dina kontaktuppgifter till
medlemsregistret at svenskros.se

Du kommer så snart som möjligt därefter att erhålla ett välkomstbrev där det bekräftas att du blivit medlem.

Medlemsavgiften är 250 kronor för kalenderår.
Familjemedlemskap 375 kronor för kalenderår.

Bankgiro 5342-8520

Nu kan du också betala via SWISH: 123 259 3291
Om du swishar: Glöm inte att medela ditt fullständiga namn och din adress och e-postadress i mejl till 
medlemsregistret at svenskros.se

Det gör att vi slipper merarbete när vi ska skicka ut medlemstiningen och annan information. 
Familjemedlemskap inkluderar medlemskap för make/maka, sambo och barn som är under 25 år och är skrivna på samma adress, dvs. familjemedlemskap. Familjemedlemskap innebär att familjen får en tidning. Familjemedlemskap ger tillfälle för hela familjen att delta i alla våra aktiviteter.

Kontakta oss gärna för mer information och inbetalningskort.
medlemsregistret at svenskros.se

Vill Du avsluta Ditt medlemsskap? Mejla medlemsregistret at svenskros.se

Inbetalning från utlandet

För att göra en inbetalning från utlandet kan följande uppgifter behövas:

BIC: SWEDSESS

IBAN:SE1980000815056944468336