Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Svenska Rosensällskapet!

  • Du får fyra nummer av vår medlemstidning Rosenbladet per år
  • Inbjudningar till lokala möten med föredrag, bildvisningar, studiecirklar, utflykter mm
  • Möjlighet att delta i resor till Norden och övriga Europa
  • Information om böcker
  • Information om rosors skötsel
  • Information om inköpsställen som för ett större sortiment av rosor
  • Information om och besök i rosarier och rosenträdgårdar i och utanför Sverige

För att bli medlem måste du först betala in medlemsavgiften enl nedan, var noga med att ange namn, adress och mailadress. Finns det inte plats, mejla dina kontaktuppgifter till medlemsregistret at svenskros.se

Du kommer så snart som möjligt därefter att erhålla ett välkomstbrev där det bekräftas att du blivit medlem.

Medlemsavgiften är 225 kronor för kalenderår.
Familjemedlemskap 337 kronor för kalenderår.

Bankgiro 5342-8520

Nu kan du också betala via SWISH: 123 259 3291 

Familjemedlemskap inkluderar medlemskap för make/maka, sambo och barn som är under 25 år och är skrivna på samma adress, dvs. familjemedlemskap. Familjemedlemskap innebär att familjen får en tidning. Familjemedlemskap ger tillfälle för hela familjen att delta i alla våra aktiviteter.

Kontakta oss gärna för mer information och inbetalningskort.
medlemsregistret at svenskros.se

Vill Du avsluta Ditt medlemsskap? Mejla medlemsregistret at svenskros.se