Rosenbladet

   
front_1_2014.jpg Rosenbladet utkommer med
4 nummer per år.
Upplaga: 1100 ex.

Manustider för tidningen:
nr 1: i slutet av februari, sista manusdag: 1 januari

nr 2: i slutet av maj, sista manusdag: 1 april

nr 3: i slutet av augusti, sista manusdag: 1 juli

nr 4: i slutet av november, sista manusdag: 1 oktober.

Material till Rosenbladet skickas till rosenbladet@svenskros.se
 

 
Redaktör och ansvarig utgivare: Henny Johansson rosenbladet@svenskros.se
 
Rosenbladet nr 3, 2015.
 
Bli medlem och få fyra nummer av Rosenbladet per år.