Kontakt

     
Namn Funktion E-post
Styrelse
Henny Johansson Ordförande, redaktör webb och Rosenbladet president@svenskros.se
Christer Jonsson Vice ordförande, Kontaktpersonansvarig, Annonsansvarig

kontaktperson@svenskros.se,

annonser@svenskros.se

Svein-Oddvar Osen Sekreterare sekreterare@svenskros.se
Saga Pettersson Kassör, medlemsregister kassor@svenskros.se
Lars-Gunnar Lindberg Ledamot  
Håkan Kjellin   Ledamot  
Anette Mallalieu Sand Ledamot, 
     
Suppleanter
Helena Verghese Borg    
Eva Böhlin Andréasson    
Karin Stenmarck Olsson    
     
Övrigt 
Material till Rosenbladet   rosenbladet@svenskros.se  
Ann-Britt Magnusson Webmaster webmaster@svenskros.se
     
     
Revisorer
Gunnar Nilsson    
Ulf Nyberg    
Margareta Delborn Suppleant  
     
Valberedning    
Irene Nettelbrant  Sammankallande valberedning@svenskros.se
Maria Hjort    
Elise Mauritzon    
     
Kontaktpersoner Lokalgrupp  
Vakant Arosrosen (Uppsala) srs@svenskros.se
Olle Aronsson Bergslagsrosen bergslagsrosen@svenskros.se
Kersti Pellas Dalarosen (f) dalarosen@svenskros.se
     
Henny Johansson Göteborg (f) goteborg@svenskros.se
     
Ingela Björklund Hallborosen hallborosen@svenskros.se
     
Gunilla Uhlin-Friberg Mälarrosen malarrosen@svenskros.se
Helena Verghese Borg Skaraborgsrosen skaraborgsrosen@svenskros.se
Kerstin Bergman StockholmsRosen (f) stockholmsrosen@svenskros.se
Christer Jonsson Sydostrosen sydostrosen@svenskros.se
Lars-Gunnar Lindberg Sydrosen (f) sydrosen@svenskros.se
Margaretha Gustavsson Värmlandsrosen varmlandsrosen@svenskros.se