Göteborgs Rosensällskap

Välkommen till Göteborgs Rosensällskap!

Göteborgs rosensällskap (fören.) anordnar föredrag under vinterhalvåret, vi sköter Göteborgs rosariums vildrosor och ordnar under vintern nybörjarkurser om rosor och dess skötsel. Vi guidar i rosariet och anordnar utflykter etc.
Under våra föredrag, även fika och lotteri.
Medlemmar betalar 30 kr och icke medlemmar 60 kr, om inget annat anges. Du kan lösa medlemskap på plats, för mer information se även under Bli medlem.

För programpunkter se i KALENDER ovan.

Arbete med vildrosor:
Varje onsdag kl. 17-19, mitten av april-mitten av september, ej juli. 

 

'Claus Groth' Spinosissimahybrid

 

Ordförande och kontaktperson: Henny Johansson
E-post: goteborg@svenskros.se

Vi har våra möten i "Direktörsvillan" (den gula byggnaden norr om Palmhuset)
Trädgårdsföreningens park
Slussgatan 1, Göteborg, om inget annat anges.
I styrelsen ingår:
Henny Johansson (ordförande)
Carina Eriksson
Margaretha Holmdahl
Lissie Johansson (sekr. och kassör)
Lena Nolberger
Inger Olsson
Christina Ouchterlony

r_spaldingi_200.jpg
R. spaldingii, syn.
R. nutkana var. hispida