Nordiska Rosor

Projektet Nordiska Rosor initierades under Nordiska Rosensällskapets möte i Island 2012. Det nordiska rosprojektet avser att uppmärksamma och presentera rosor i de fem nordiska medlemsländerna, med start 2018 då de uppmärksammas särskilt genom World Rose Convention, WRC, i Köpenhamn. Intresserade nordiska rosarier/rosenträdgårdar kan anmäla intresse att delta. Nordiska Rosensällskapet tror att ett samarbete med fler trädgårdar i de nordiska länderna bör ge god uppmärksamhet till rosodling, nordiska rosor, de nationella rosinventeringarna och medlemssällskapen. Det bör också ge en bra grund för det fortsatta arbetet med hitterosor/fyndrosor. Respektive trädgård står för kostnader för inköp av rosor, plantering och skötsel.

Under möte i Finland 2014 beslutades att inte bara de så kallade fyndrosorna/hitterosorna ska ingå i projektet, utan även andra i Norden framförädlade rosor: Samlingen av Nordiska rosor kan bestå av rosor som är lämpliga att odla i kallare områden i Finland, Norge, Sverige och Island samt rosor som haft betydelse för odlingen av rosor i Norden och i världen, däri ingår de s.k. hitterosorna/fyndrosorna.  

Varje nordiskt sällskap bestämmer inledningsvis cirka tio olika rosor som ska ingå. Några av rosorna presenteras nedan. Eftersom WRC 2018 går av stapeln i månadsskiftet juni/juli har det varit viktigt att välja ut också remonterande eller kontinuerligt blommande rosor för att det ska finnas rosor som blommar under just den perioden. Även om det inte varit huvudmålet i valet av rosor. Men rosor i Spinosissima-Gruppen som oftast blommar i början av juni har ju som bekant också vackert bladverk och fina nypon, vilket visar sig i juli. Det ska också finnas rosor som är bra att odla i de allra högsta zonerna. Att tänka på när ni ser urvalet av rosor.

Sverige

 
'Irma' (foto Henny Johansson) och 'Ydrerosen' (foto Matias Hukseth)

’Irma’ – ljust rosa/laxrosa, tätt fyllda blommor, mycket välformad knopp, skålformad för att sedan bli välvd, doftande, remonterande till kontinuerligt blommande, rikblommig, höjd ca 2 m, zon 4-5.

’Ydrerosen’ – en ros från amatörförädlaren Roland Hermansson 2008, blommar kontinuerligt. Rosa halvfyllda blommor i rikblommiga klasar. Troligen zon4. 

Danmark

 
‘Königinvon Dänemark’ och ‘Lykkefund’ (foto Henny Johansson)

‘Königin von Dänemark’
 - Alba-Gruppen, Booth, Tyskland början av 1800-talet, ljust rosa, välfylld blomma, elegant knopp och blomma, doftande, engångsblommande i juli, ca 1,5 m, zon 5.

‘Lykkefund’ -Helenae-Gruppen, Aksel Olsen 1930, lika kraftigväxande som blomrik klätterros, halvfyllda något slarviga men vackra vitgula blommor i stora klasar, blommar i juli, nästan taggfri, ca 5-7 m, zon 3.


Finland

 
'Merville' och 'Olkkala' (foto Inger Kullberg) 

’Merveille’ – Gallica-Gruppen, förädlare Pirjo Rautio. Namnet betyder ”under” på grund av blommornas otroliga färg. En lågvuxen buske som bildar långa skott, kan antagligen också odlas som klängros. Den oerhört vackra blomman är halvfylld, först mörkt purpurröd sedan sammetsskimrande mörkviolett.

’Olkkala’ – Gallica-Gruppen. Den har upphittats i Olkkala by i Vihtis år 1991 och har bestämts till att vara en gallicakorsning. Busken blir 150-200 cm hög och sprider sig rikligt med rotskott. Bladen är stora och glänsande, sågtandade. Blommorna sitter i stora klasar, en eller två är öppna per gång. De rosa enkla blommorna är 6-8 cm stora med gula ståndare. Bildar rikligt med röda nypon. Härdig till zon 5.

Island

 
'Drifta' och´Guðfinna´ (foto Vilhjálmur Lúðvíksson)

´Drífa´ (Logafold x Henry Hudson) som liknar ´Henry Hudson’ vad avser blad och blommor, men de senare är större och busken blir högre, kontinuerligt blommande.

´Guðfinna´ (Logafold x Prairie Dawn) – en kraftig, högvuxen och upprätt, blomvillig, engångsblommande buske som inte bildar nypon och lite rotskott).

Norge

 
'Arne' (foto Alf Andresen)

’Arne’ (syn. ’Ran’?) – kraftigväxande buske, 2-2,5 m, blomma rosa halvfylld, remonterar.

 
'Elle' (foto Alf Andresen)

’Elle’ – buske, 1,5- 2 m hög, mörkt rosa bollformad halvfylld blomma, doft, engångsblommande. En korsning mellan ’Schneezwerg’ och Frankfurt. Förädlare Arne Lundstad, 1980.