Rosarkivet - inventeringsrosor i Göteborgs rosarium

 

pom_logo.gif
Läs mer om de nationella inventeringarna på POMs hemsida och om Rosuppropet

 

2013

pomrabatt1_300.jpg
Rabatt med västkusttema för rosor i Spinosissima-Gruppen och Rugosa-Gruppen i september 2012. En av två POM-rabatter i ”Rosarkivet”. I år invigs POM-rabatterna under rosenfesten i Götebrogs rosarium lördag 6-söndag 7 juli. Även föredrag av Lars-Åke Gustavsson, projektansvarig för den nationella rosinventeringen.

 

2012

19 maj planterades de första rosorna ur POM-samlingarna (Programmet för odlad mångfald) i Göteborgs rosarium, som är utsett till regionalt klonarkiv för Västsverige. Planteringarna kommer att gå under namnet "Rosarkivet". (Sedan tidigare finns Rosparken med de gammaldags rosorna och Rosovalen med de moderna rosorna).
För planteringarna har ytan bakom rosbågen iordninggjorts. Parkens trädgårdsmästare har planerat två ytor, en med västkusttema, där rosor som kan härröras till Spinosissima-Gruppen och Rugosa-Gruppen ska planteras, och en med torptema, där övriga rosor kommer att planteras.
I samma område har även iordningställts ytor för vildrosor ur Synstylae sektionen, sektionen med klätterrosor, läs mer under länken "Senaste om vildrosor".
Hittills har elva POM-rosor planterats, varav en är "Olivias ros"

synstylae.jpg
Karin Boye statyn bland POM-rosor och vildklätterrosor.
Statyn står här under tiden stadsbiblioteket renoveras. Statyn invigdes samma år som rosariet, år 1987. Rosariet firar 25 år 2012.
Läs mera:
Karin Boye statyn flyttas
Karin Boye statyn invigs 1987