Böcker om rosor

Här har vi samlat olika sorters böcker om rosor som våra medlemmar läst eller rekommenderat. Böckerna är ordnade i grupper med avseende på innehållet. En del böcker innehåller element från olika grupper och finns därför på mer än ett ställe. Några av böckerna går inte att få tag på hos bokhandlarna längre, men vi har valt att ha dem kvar då de kan finnas på bibliotek eller går att köpa i antikvariat.

  • Beskrivningar av rosor och rosgrupper 

  • Planering, plantering och skötsel

  • Doft och smak 

  • Rosens kulturhistoria

  • Personliga reflektioner

  • Gamla rosböcker på internet

Här kan du få tips om andra Böcker till trädgården 

 

Beskrivningar av rosor och rosgrupper

Botanica – Classic Roses. An illustrated encyclopedia and grower's manual of old roses, shrub roses and climbers

Peter Beales

London etc. 1985

Detta är en heltäckande bok för rosvännen. Betoningen i verket ligger just på odlingen av rosor även om rosens historia också beskrivs. En mängd rosor beskrivs, ordnade grupper (gallica, alba etc.). Odlingsråden gäller givetvis engelska förhållanden.

Peter Beales är en av de mer namnkunniga samtida brittiska rosodlarna. Han har en egen plantskola med omfattande katalog och onlineförsäljning.

___________________________________________________

Climbing Roses of the World

Charles Quest-Ritson

Portland, Or. 2003

Beskriver klätterrosor av alla de slag: från arter till hybrider. Påstås vara den mest omfattande boken av sitt slag som någonsin publicerats. 200 fotografier.

___________________________________________________

 De l'églantine à la rose

Adélaide L Stork

Genève  2002

___________________________________________________

Gammeldags rosor i dagens trädgårdar

Valdemar Petersen

Srtockholm 1980

Översättning från danska. Valdemar Petersen är en av giganterna i nordisk roshistoria. Han arbetade som ung på en rosfirma i Frankrike och fattade tidigt tycke för de gammaldags rossorterna som han menade hade fallit i glömska till förmån för moderna, remonterande sorter. Snart började han systematiskt samla in gammaldags rosor och började odla dem till försäljning på sin plantskola i Löve på Västra Själland. Boken är full av fakta om de dessa rosor – inte bara om odling utan även rosens kulturhistoria. Boken är illustrerad med fotografier.

___________________________________________________

Guide des rosiers sauvages

Patrick Masure

Paris 2013

Finns också i tysk översättning: Wildrosen (Berne 2014)

Boken presenterar ca 500 arter och deras viktigaste varianter och hybrider. Illustrerad.

___________________________________________________

Historiska roser

Torben Thim

Köpenhamn 2004

Torben Thim har tagit över Valdemar Petersens legendariska plantskola i Löve. Han besjälas av samma kärlek till de gammeldags rosorna som sin föregångare och här beskriver han deras väg från Asien till Danmark och Norden. Förutom en gedigen historisk bakgrund presenteras sedan varje rosgrupp för sig. Fina fotografier.

___________________________________________________

Juhannusruusu ja muut pimpinellat/Midsommarrosor och andra pimpineller

Aila Korhonen

Finska Rosensällskapet 2002

___________________________________________________

Mystery Roses Around the World

Virginia Kean (Avsnittet om svenska rosor Lars-Åke Gustavsson)

The Heritage Rose Foundation 2011

“This book sheds light on global efforts to preserve heritage roses, particularly those whose names have disappeared with the passage of time.” I denna vackra och läsvärda bok skriver Lars-Åke Gustavsson om den svenska rosinventeringen som görs inom Programmet för odlad mångfald, POM.

_________________________________________________

Old Roses and English Roses

David Austin

Woodbridge 1993

___________________________________________________

Old Roses: the Master List

Brent C. Dickerson

New York Lincoln Shanghai 2007

En alfabetisk lista som tar upp mer än 23 000 rosor. Inga beskrivningar eller bilder, utan bara namn, grupptillhörighet (gallica, tehybrid etc.) och introduktionsår.

___________________________________________________

Passion för rosor - Palava rakkaus ruusuihin

Red. Tore Ahlbäck

Åbo 2006

En antologi där vissa bidrag är publicerade på svenska och vissa på finska. Innehåller – förutom vissa texter om själva blomman – en vidgad syn på rosor, som till exempel ”Rosor i psalmboken” eller rosor i folkkonsten.

___________________________________________________

RHS Encyclopedia of Roses A-Z

Charles Quest-Ritson och Bridgid Quest-Ritson

London etc. 2011

Boken är utgiven i samarbete med Royal Horticultural Society – RHS.
Rosorna är ordnade alfabetiskt och inte efter grupptillhörighet. Insprängt i texten finns även faktarutor där till exempel kända rosförädlare presenteras. Illustrerad.

___________________________________________________

Rosa Rugosa

Suzanne Verrier

Willowdale, Ont. 1999

___________________________________________________

Roses

Jack Harkness

London Toronto Melbourne 1978

En personligt hållen och läsvärd genomgång av de olika rosgrupperna. Beskrivningen av rosen ’Peace’ och dess historia är fascinerande. Illustrerad, om än inte överdådigt.

Jack Harkness var en framgångsrik rosförädlare som arbetade i familjefirman Harkness Roses, en av de mest kända rosfirmorna i England.

___________________________________________________

Roses anciennes

François Joyaux

Paris: Cyel ed. 2011

En översiktlig genomgång av rosor från antiken till slutet av 1800-talet samt ett kapitel om "nyheter" och ett om rosor i Japan. Överdådiga fotografier av Josh Westrich, som visar rosor och bladverk helt frilagda på vit bakgrund. Mycket effektfullt. Ett riktigt praktverk (och tungt!) – men man måste tyvärr kunna franska om man vill läsa texten. Dock kan man ju bläddra i den och njuta av bilderna.

__________________________________________________

Rosor - encyklopedi över trädgårds- och vildrosor

Peter Beales

Köln 2005 (ny uppl.)

___________________________________________________

Rosor - en bok av rosvänner för rosvänner

Gudrun Manell, och Bertil K. Johansson

Västerås 2008 (ny uppl.)

En presentation av rosor och rosodling för svenska förhållanden. Boken är indelad i kapitel, ofta ordnade efter rosfamiljerna men det finns även rubriken som ”marktäckande och bredväxande sorter”. Urvalet i boken lägger relativt stor tyngd på moderna och nytillkomna rosgrupper som de kanadensiska rosorna eller moderna buskrosor. Fina fotografier av Bertil K Johansson.

___________________________________________________

Rosor från mormors tid

Ulla Beyron

Stockholm 1986

_________________________________________________

Rosor för förnuft och känsla: porträtt, skötsel, idéer, inspiration

Franziska Kröll

Stockholm 2007

Författaren var grundare och tidigare innehavare av plantskolan Flora Linnea. Här ger hon handfasta råd i hur man lyckas med sina rosor. Dessutom porträtteras ungefär 200 rosor som klassas som odlingsvärda. Rosorna delas in i grupper efter färg – man kan således hitta både buskrosor, rabattrosor och klängrosor under till exempel rubriken ”Aprikos och orange nyanser”.

___________________________________________________

Rosor för nordiska trädgårdar - buskrosor 

Rosor för nordiska trädgårdar - klätterrosor, rabattrosor

Lars-Åke Gustavsson

Stockholm 2008 (ny uppl.)

Mycket innehållsrik. Systematiska beskrivningar av rosgrupper och rosor. Beskrivande och vackra bilder av rosorna. Det svenska Roslexikonet. 

___________________________________________________

Rosor i Sverige

Lennart Mellbye

Stockholm 1994

Översättning från norska. Boken är ursprungligen norsk men användbar även för svenska förhållanden. En stor del av de rosor som beskrivs är moderna rosor och urvalet bygger på att de ska överleva i vårt klimat.

___________________________________________________

Shrub Roses and Climbing Roses

David Austin

Woodbridge 1992

Denna bok tar upp tehybrider, floribundarosor, klätterrosor och arter. Över 500 rosor beskrivs.

___________________________________________________

The Graham Stuart Thomas Rose Book

Graham Stuart Thomas

London 2004

Samlingsvolym som innehåller av författaren reviderade och utökade versioner av tre tidigare böcker, ”The Old Shrub Roses” (1955), ”Shrub Roses of Today” (1962) och ”Climbing Roses Old and New” (1965), där den första snarast har kultstatus och kan sägas vara utgångspunkten för det moderna intresset för gamla rosor. GST är en av de största auktoriteterna i världen när det gäller gamla rosor och är ett av de stora namnen inom brittisk trädgårdskonst – trädgården vid Mottisfont är en av hans skapelser. Boken innehåller odlingsråd, roshistoria och personliga reflektioner över rosor. Auktoritativa och personligt hållna beskrivningar av ett stort antal rosor. Illustrerad med fotografier, GST:s egna teckningar och klassiska rosbilder som till exempel Redouté.

En av de bästa gula Austinrosorna är döpt efter honom.

___________________________________________________

The Old Rose Adventurer

Brent C Dickerson

Portland, Or. 1999

En mycket fyllig beskrivning av de gamla rosorna och deras grupper.

___________________________________________________

The Old Rose Advisor, Volume I och II

Brent C Dickerson

Portland, Or. 2001

___________________________________________________

The Rose

David Austin

Woodbridge 2012

En skildring av rosornas historia, hur man odlar rosor och vilka rosgrupper som finns. En gedigen presentation som illustreras med vackra foton. Inte alla beskrivna rosor finns på bild.

___________________________________________________

The Rose

Jennifer Potter

London 2010

Innehåller både en genomgång av rosens utveckling och rosens kulturella betydelse. Utmärkt kapitel om rosens doft. En av de allra bästa böckerna om rosen! Vackert illustrerad.

___________________________________________________

The Rose A Colourful Inheritance

Peter Harkness

London 2005

___________________________________________________

The Ultimate Guide to Roses, A Comprehensive Selection

Roger Phillips och Martyn Rix

London 2004

Utförliga beskrivningar av rosgrupper och rosor. Rikt illustrerad.

___________________________________________________

Trees & Shrubs Hardy in the British Isles

W.J. Bean

Eight edition revised, volume IV Ri-Z

London 1996

ISBN: 0-7195-2428-8

Mycket bra bok, som tar upp släktet Rosa. Bra beskrivningar av särskiljande identifieringskaraktärer avseende rosor som annars är svåra att skilja åt, speciellt vad avser vildrosor.

___________________________________________________

Variation in Rosa with Emphasis on the Improvement of Winter Hardiness and Resistance to Marssonina rosae (Blackspot)

Ulrika Carlson-Nilsson

Alnarp 2002

__________________________________________________

 

Planering, plantering och skötsel

An English Rose Garden. Gardening with Roses at Mottisfont Abbey

Graham Stuart Thomas

London 1991

En av de mest berömda roskännarna skriver om sin skapelse: den berömda rosträdgården vid Mottisfont Abbey.

___________________________________________________

Et liv med roser

Ernst Jensen

Risskov 2009

En personlig berättelse om ett liv med en rosenträdgård på Jylland. Beskrivningar av ett stort antal rossorter som författaren har egna erfarenheter av. Ger också råd om plantering och skötsel. Fina fotografier av Claus Dalby.

___________________________________________________

Om rosor och rosenodling på fritt land och under glas

Nils Dahlmark

Stockholm 1915 (2 uppl.)

En handbok för trädgårdsvänner, amatörer och yrkesmän.
En till formatet liten bok men som innehåller mycket information och detaljkunskaper som det är svårt att hitta i modernare rosböcker. Vi kan till exempel läsa om hur man förökar rosor med både frön, sticklingar och okulering eller hur man blandar till sin egen rosjord.

___________________________________________________

Rosenglädje - rosenträdgården, dekorationer, recept, idéer

Nina Ewald

Malmö 2003

En bok som har rosenodling i en vidare bemärkelse som tema. Efter en inledning om rosens hístoria och hur man använder och sköter den kommer flera idéer om hur man kan använda rosor till annat än buketter. Det finns tips om hur man dekorerar med rosor, hur man kan krydda mat och dryck med rosor och nypon eller hur man bevarar sina rosor genom att konservera dem.

___________________________________________________

Roses for English Gardens

Gertrude Jekyll, Edward Mawley

London 1902 [Faksimilutgåva 2010]

En klassiker när det gäller trädgårdsplanering. Jekyll skapade en mängd trädgårdar och var en inspirationskälla när Vita Sackville-West och Harold Nicholson utformade trädgården vid Sissinghurst.

___________________________________________________

Rosor - en bok av rosvänner för rosvänner

Gudrun Manell, och Bertil K. Johansson

Västerås 2008 (ny uppl.)

En presentation av rosor och rosodling för svenska förhållanden. Boken är indelad i kapitel, ofta ordnade efter rosfamiljerna men det finns även rubriken som ”marktäckande och bredväxande sorter”. Urvalet i boken lägger relativt stor tyngd på moderna och nytillkomna rosgrupper som de kanadensiska rosorna eller moderna buskrosor. Fina fotografier av Bertil K Johansson.

___________________________________________________

Rosor för förnuft och känsla: porträtt, skötsel, idéer, inspiration

Franziska Kröll

2007

Författaren var grundare och tidigare innehavare av plantskolan Flora Linnea. Här ger hon handfasta råd i hur man lyckas med sina rosor. Dessutom porträtteras ungefär 200 rosor som klassas som odlingsvärda. Rosorna delas in i grupper efter färg – man kan således hitta både buskrosor, rabattrosor och klängrosor under till exempel rubriken ”Aprikos och orange nyanser”.

___________________________________________________

Rosor för nordiska trädgårdar. Användning och skötsel

Lars-Åke Gustavsson 

Stockholm 2008

Innehåller just det som titeln utlovar.

___________________________________________________

Rosor i kallt klimat

Ingmar Lindqvist

Vasa 2016

Boken beskriver i detalj hur man skall bära sig åt för att få rosor att klara svåra vintrar. Mycket pedagogisk och synnerligen vackert illustrerad. Innehåller en förteckning över rosor, som författaren odlar i Vasa, med angivelser om härdighet, typ av vintertäckning med mera.

___________________________________________________

Rosor i vackert sällskap

Inger Palmstierna

Stockholm 2008

En bok som i huvudsak inriktar sig på moderna rosor och deras användning i trädgården. Flera tips och förslag om hur man samplanterar rosorna med andra växter, hur man ordnar rosor i kruka eller på balkongen.

___________________________________________________

The Rose Garden

William Paul

London 1848 (många upplagor finns!)

Upplagan från 1872 finns att ladda ned som pdf-fil från webbplatsen Internet Archive: https://archive.org/details/rosegarden00paulgoog

William Paul var den kanske främste rosförädlaren i England under 1800-talet och hans bok kom ut i nya upplagor ända till början av 1900-talet. Denna bok innehåller nog allt man behöver veta om plantering och skötsel av rosor. Inte minst avsnittet om beskärning är värt att läsa.

___________________________________________________

 

Doft och smak

I rosens doft

Ulla Beyron

Stockholm 1982 (ny uppl.)

Denna bok är en samling lärda kåserier och små prosastycken om gammaldags rosor. Läsaren matas med roshistoria på ett lättsamt vis. Flera dikter - av både kända och okända upphovsmän - där rosens skönhet prisas ingår. En hel del rosrecept ryms också i boken.
Fina teckningar av Marguerite Walfridson förhöjer läsglädjen.

___________________________________________________

Rosenglädje - rosenträdgården, dekorationer, recept, idéer

Nina Ewald

Malmö 2003

En bok som har rosenodling i en vidare bemärkelse som tema. Efter en inledning om rosens hístoria och hur man använder och sköter den kommer flera idéer om hur man kan använda rosor till annat än buketter. Det finns tips om hur man dekorerar med rosor, hur man kan krydda mat och dryck med rosor och nypon eller hur man bevarar sina rosor genom att konservera dem.

___________________________________________________

Rosens doft: doftanteckningar 25 juni 2000 - 9 juli 2016

Mischa Billing

Stockholm 2017

Om rosens doft. Illustrerad med akvareller.

___________________________________________________

Rosor - en rosodlares betraktelser

Kerstin Park

Stockholm 2011

Precis som undertiteln anger så handlar boken om en rosodlares egna erfarenheter, glädje, vedermödor och tillkortakommanden. Några favoritrosor presenteras mera ingående. Sedan innehåller boken även roshistoria, restips på rosenträdgårdar värda att besöka och fakta om rosor i parfymtillverkning.

___________________________________________________

Rosor i maten

Håkan Berg och Ola Enbågen

Sävedalen 2004

”Rosor i maten”, med undertiteln ”med inspiration från Trädgårdsföreningen i Göteborg” är en originell kombination av en hyllning i text och bild till Trädgårdsföreningens park i Göteborg och en receptsamling med rosor eller nypon i någon form i alla recept.

___________________________________________________

 

Rosens kulturhistoria

Gammeldags rosor i dagens trädgårdar

Valdemar Petersen

Srtockholm 1980

Översättning från danska. Valdemar Petersen är en av giganterna i nordisk roshistoria. Han arbetade som ung på en rosfirma i Frankrike och fattade tidigt tycke för de gammaldags rossorterna som han menade hade fallit i glömska till förmån för moderna, remonterande sorter. Snart började han systematiskt samla in gammaldags rosor och började odla dem till försäljning på sin plantskola i Löve på Västra Själland. Boken är full av fakta om de dessa rosor – inte bara om odling utan även rosens kulturhistoria. Boken är illustrerad med fotografier.

___________________________________________________

Gammaldags rosor i vasen, trädgården och historien

Inga Bergfeldt

Västerås 2002

Ger fördjupande porträtt av några utvalda gammaldags rosor. Efter en kort beskrivning av deras ursprung och utseendet kommer intressanta levnadsbeskrivningar över de personer som rosorna blivit uppkallad efter. Många av de gammaldags rosorna har ju ofta anknytning till spännande personer och platser. En kulturhistoria med rosvinkling.

___________________________________________________

Kvinnorna i rosenträdgården : historierna, romantiken och äventyren bakom rosorna

[Women in my rose Garden]

Ann Chapman

Västerås 2012

En mycket vackert illustrerad bok om rosor med kvinnonamn. Ett trettiotal kvinnoporträtt tecknas med utgångspunkt från rosen med deras namn, allt ifrån Cornelia Africana i antikens Rom till 1900-talets Ghislaine de Féligonde. Vi möter hertiginnor och trädgårdsexperter, borgarfruar och kejsarinnor. En mycket vacker och underhållande bok.

___________________________________________________

La rose dans l'antiquité et au moyen age

Charles Joret

Paris 1892

Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive:

https://archive.org/details/larosedanslanti00joregoog

Säkert den mest innehållsrika och auktoritativa skildringen av rosen i europeisk kultur under antiken och medeltiden.

___________________________________________________

Passion för rosor - Palava rakkaus ruusuihin

Red. Tore Ahlbäck

Åbo 2006

En antologi där vissa bidrag är publicerade på svenska och vissa på finska. Innehåller – förutom vissa texter om själva blomman – en vidgad syn på rosor, som till exempel ”Rosor i psalmboken” eller rosor i folkkonsten.

___________________________________________________

Rosen: kärlek, konst, doft och botanik

Lars-Åke Gustavsson och Christina Högardh-Ihr

Stockholm 2014

Boken växlar i olika kapitel mellan en genomgång av de olika rosgrupperna och kulturhistoriska uppsatser. Rikt illustrerad; en vacker bok.

___________________________________________________

Rosens knopp är näktergalens hjärta: kulturhistoriska strövtåg i rosens värld

Håkan Kjellin

Stockholm 2016

Boken ger en överblick över de avtryck rosen gjort i europeisk kultur: som prydnad i trädgårdar och litteratur, som medicinalväxt, som symbol för såväl andlig som kroppslig kärlek. Rikt illustrerad. Detta är den första bok på svenska som enbart handlar om rosen som kulturväxt.

___________________________________________________

The History of the Rose

Allen Paterson

London etc. 1983

Går genom olika epokers rosor, skriver om kända rosarier, om rosen i matlagning. Väl valda illustrationer; mycket tilltalande formgivning.

___________________________________________________

The Rose

Jennifer Potter

London 2010

Innehåller både en genomgång av rosens utveckling och rosens kulturella betydelse. Utmärkt kapitel om rosens doft. En av de allra bästa böckerna om rosen! Vackert illustrerad.

___________________________________________________

Rosen Rosen Rosen. Unser Wissen über die Rose

Gerd Krüssmann

Berlin und Hamburg 1986

Oerhört innehållsrik: allt man kan önska sig av roshistorik, kulturhistoria etc.

___________________________________________________

Österlens gamla rosor

Mia Gröndahl

Borrby 2016

Författaren beskriver rosor som kan påträffas i gamla gårdar på Österlen och berättar om personer som har anknytning till dessa rosor.

___________________________________________________

 

Personliga reflektioner

Et liv med roser

Ernst Jensen

Risskov 2009

En personlig berättelse om ett liv med en rosenträdgård på Jylland. Beskrivningar av ett stort antal rossorter som författaren har egna erfarenheter av. Ger också råd om plantering och skötsel. Fina fotografier av Claus Dalby.

 ___________________________________________________

In Search of Lost Roses

Thomas Christopher

London 1989

En rad essäer som handlar om myskrosen, om rosor i Kalifornien, om kinarosor och mycket annat. Läsvärd.

___________________________________________________

I rosens doft

Ulla Beyron

Stockholm 1982 (ny uppl.)

Denna bok är en samling lärda kåserier och små prosastycken om gammaldags rosor. Läsaren matas med roshistoria på ett lättsamt vis. Flera dikter - av både kända och okända upphovsmän - där rosens skönhet prisas ingår. En hel del rosrecept ryms också i boken.
Fina teckningar av Marguerite Walfridson förhöjer läsglädjen.

___________________________________________________

Min rosengård

Annemarta Borgen

Stockholm 1984

En översättning från norska. Skildrar hur Annemarta Borgen odlade rosor på en ö i Oslofjorden. Personlig, full av rosfakta om härstamning, gruppindelningar osv. Ett stort antal sorter beskrivs, dock sparsamt med bilder. Förmedlar verkligen glädjen och vedermödorna med en rosenträdgård. Väldigt personlig.

___________________________________________________

Rosor - en rosodlares betraktelser

Kerstin Park

Balkong förlag 2011

Precis som undertiteln anger så handlar boken om en rosodlares egna erfarenheter, glädje, vedermödor och tillkortakommanden. Några favoritrosor presenteras mera ingående. Sedan innehåller boken även roshistoria, restips på rosenträdgårdar värda att besöka och fakta om rosor i parfymtillverkning.

___________________________________________________

 

Gamla rosböcker på internet

A Monograph of Roses

John Lindley

London 1820

Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive:
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.24520

Denna bok ansågs på sin tid vara den bästa boken om rossläktet.

___________________________________________________

Roses: or a Monograph of the Genus Rosa

H.C. Andrews

London 1805

https://books.google.se/

Framför allt trevliga färgplanscher, men har också visst intresse för den bild den ger av vilka rosor man kände till runt 1800.

___________________________________________________

Manuel complet de l’amateur des roses

Pierre Boitard

Paris 1836

Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive:
https://archive.org/details/ManuelCompletDeLAmateurDeRosesM.Boitard1836

Inleder med ett kulturhistoriskt avsnitt och fortsätter sedan med odlingsråd. Huvuddelen av boken ägnas åt att beskriva rosor ur de olika rosgrupperna. Färgplanscher.

___________________________________________________

The Rose Garden

William Paul

London 1848 (många upplagor finns!)

Upplagan från 1872 finns att ladda ned som pdf-fil från webbplatsen Internet Archive: https://archive.org/details/rosegarden00paulgoog

William Paul var den kanske främste rosförädlaren i England under 1800-talet och hans bok kom ut i nya upplagor ända till början av 1900-talet. Denna bok innehåller nog allt man behöver veta om plantering och skötsel av rosor. Inte minst avsnittet om beskärning är värt att läsa.

___________________________________________________

La rose dans l'antiquité et au moyen age

Charles Joret

Paris 1892

Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive:
https://archive.org/details/larosedanslanti00joregoog

Säkert den mest innehållsrika och auktoritativa skildringen av rosen i europeisk kultur under antiken och medeltiden.

___________________________________________________

The Genus Rosa

Ellen Willmott

London 1910-1914

Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive:
https://archive.org/details/genusrosa1will

En klassiker! En oerhört noggrann genomgång av de olika rosgrupperna. Hennes diskussion av damaskenerrosorna är t.ex. väl värd att läsa.