Skaraborgsrosen

För rosvänner i Västergötland

Epost skaraborgsrosen at svenskros.se

Skaraborgsrosen är vilande tills vidare. Vid frågor, kontakta Ingela Nilsson ÖSt, kontaktperson@svenskros.se

Skaraborgsrosen (postnr 52–54)