Skaraborgsrosen

För rosvänner i Västergötland

Skaraborgsrosen är vilande tills vidare.

Skaraborgsrosen (postnr 52–54)