Sydostrosen


Se mer under Sydostrosen

Kontaktperson Christer Jonsson
E-post sydostrosen at svenskros.se

Sydostrosen postnr 32–39, 55–610, 621–624

Vill du veta mer kontakta Christer. 

Välkommen att delta i våra träffar!

Kontaktperson Gotland

Annkristin Bäckström Jacobsson/Glashuset i Burs, Burs Änges 231, 623 49 STÅNGA, telefon 070-497 88 64, gotland@svenskros.se