SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Lars-Gunnar Lindberg
E-post sydrosen@svenskros.se

Sydrosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Annika Thunholm-Andersson
Björn Engdahl

Lokal för våra föredrag är Nils Poppes paviljong på Fredriksdal i Helsingborg. Paviljongen ligger intill Caféet vid "Stora huset". Parkera utanför Flora Linnea och gå sedan fram till stora entrén. OBS att våra föredrag ligger på tider då det inte är avgift för parkering eller entré till parken. 

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.

Program 


Söndag 18 februari 2018 kl 14 OBS ändrat datum!
Året som gick – en tillbakablick och lite nostalgiskt prat om våra aktiviteter
Ingen avgift. SydRosen bjuder på afternoon tea med typiska tillbehör. 

Onsdag 17 januari kl 19.00
Rosens doft med Mischa Billing

Lokal: Maria Församlingssal, Södra Storgatan 22, Helsingborg. Detta är ett samarrangemang med Helsingborgs Trädgårdsförening.
Mischa Billing tar med oss på en resa in i doftens värld, en resa fylld av upptäckter, reflektioner och oväntade möten med många av våra mest folkkära rosor.​ Boken Rosens doft är resultatet av 17 års doftanteckningar som Mischa gjort vid sina besök på Fredriksdals rosarium. Du har också möjlighet att köpa Mischas bok och få den signerad. Entré medlemmar 60 kr (klipp ur medlemstalongen från Rosenbladets baksida eller ta med tidningen). Icke medlemmar betalar 100 kr. Kaffe ingår.

Söndag 18 mars 2018 kl 14
Henny Johansson, rosor vid havet
Vid kusten, eller ännu längre ut i havsbandet, behövs det tåliga rosor. De ska tåla att växa trots salta vindar, ofta näringsfattig jord, lite vatten och blåsiga lägen. Följ med på en resa ut i den bohuslänska skärgården till Hälsö, där Henny har sitt sommarparadis. Där får hon jobba lite extra för att få rosor och andra växter att trivas.  Henny är sedan några år Svenska Rosensällskapets ordförande. Entréavgift medlem/ej medlem 50 kr respektive 80 kr inkl. kaffe och lottsedel. Direkt efter föredraget håller SydRosen sitt årsmöte. Se inbjudan på annan plats i detta nummer. Lokal är vår ordinarie - Nils Poppes paviljong