SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Lars-Gunnar Lindberg
E-post sydrosen@svenskros.se

Sydrosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Annika Thunholm-Andersson
Björn Engdahl

OBS byte av lokal!  Höstens föredrag hålls i vår tidigare lokal: Träffpunkt Sköldenborg på Hebsackersgatan 6 i Helsingborg

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.

Program 

Trädgårdsmässa i Ängelholm, 2 september kl. 10-17
SydRosen deltar denna mässdag i Hembygdsparken med rådgivning, medlemsvärvning, lotteri och försäljning av rosprodukter samt ger information om SRS och SydRosens medlemsaktiviteter. Fri entré till mässområdet och inga parkeringsavgifter. Du som vill vara med och arbeta i vårt stånd, kontakta Mariann Norrlöw, tel. 042-217582 el 0738-448770

Söndag 21 oktober kl 14
Björn Engdahl och Fredriksdal
Björn Engdahl tar oss med på en historisk resa på Fredriksdal i Helsingborg. Redan Björns morfar var verksam där så Björn kan området utan och innan. Och Björn har varit Fredriksdal troget i sitt arbetsliv och är det fortfarande. Kom och lyssna på Björns intressanta berättelse.
Entré: 50 kr SRSmedlem/80 kr övriga. Avgiften inkluderar kaffe, kaka och lottsedel

Söndag 11 november kl 14
Lars-Åke Gustavsson – så här blev det med POM
Lars-Åke berättar om Programmet för Odlad Mångfald (POM) och vad de ca 250 kom-och-visa-dagarna mellan 2005 och 2010 gav för resultat. Ett antal av de insamlade rosorna är så intressanta att några redan saluförs och flera kommer ut på marknaden efter hand. Vi ser fram mot ett spännande föredrag av årets vinnare av Rosenkransen. Entré: 50 kr SRSmedlem/80 kr övriga. Avgiften inkluderar kaffe, kaka och lottsedel.