SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Lars-Gunnar Lindberg
E-post sydrosen at svenskros.se

Sydrosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Wasti Birgersson
Björn Engdahl

Föredragen hålls i lokal Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.

Program 2020

Söndag 15 mars kl. 14
Kina och Torshult
Svein-Oddvar Osen, styrelseordförande i Svenska Rosensällskapet,
visar bilder och berättar från sin resa våren 2019 till Nanyang, "Rosornas Stad i Kina". Han berättar också om sina älsklingsrosor bland chinesis, rugosa och vildrosor och i trädgården i småländska Torshult har han planterat ett hundratal odlingsvärda gammaldags rosor tillsammans med andra kulturväxter. Svein-Oddvar har också anlagt ett mindre okuleringsfält för
rosor på friland. Entré: 50 kr SRSmedlem/80 kr övriga. Avgiften inkluderar kaffe, kaka och lottsedel

Efter föredraget, kl. 16, äger SydRosens årsmöte rum. Kallelse till årsmötet, se Rosenbladet nr 4, 2019.