SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Lars-Gunnar Lindberg
E-post sydrosen at svenskros.se

Sydrosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Wasti Birgersson
Björn Engdahl

Föredragen hålls i lokal Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.

Program 

Söndag 20 oktober 2019 kl 14.00
På besök i några europeiska rosenträdgårdar
SydRosens Lars-Gunnar Lindberg tar oss med till några rosenträdgårdar ute i Europa. Det blir lite historia och många rosbilder på kända och mindre kända sorter.
Entré: 50 kr SRSmedlem/80 kr övriga. Avgiften inkluderar kaffe, kaka och lottsedel

 

Söndag 10 november 2019 kl 14.00
I huvudet på en trädgårdsmästare
Slottsträdgårdsmästare Georg Grundsten på Krapperup berättar ”Hur vitalisera Krapperups rosor och minska skötselbehovet” 
Entré: 50 kr SRSmedlem/80 kr övriga. Avgiften inkluderar kaffe, kaka och lottsedel