SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson Lars-Gunnar Lindberg
E-post sydrosen at svenskros.se

Sydrosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Wasti Birgersson
Björn Engdahl

Föredragen hålls i lokal Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.

Program 

Söndag 17 mars 2019 kl. 14
Så tuktas en ros - Grunderna i beskärning  
Det finns många fallgropar att hamna i vid beskärning av rosor. De olika rosgrupperna har sina speciella krav för att trivas, växa fint och ge den blomning man helst vill ha. Lars-Gunnar Lindberg från vår egen grupp reder ut begreppen och ger goda råd hur sekatören ska användas vare sig det är en rabattros, en buskros eller en klättrare. Entréavgift inkl kaffe och lottsedel; medlem ingen avgift, ej medlem 50 kr.

Direkt efter föredraget, kl 16, håller SydRosen sitt ordinarie årsmöte för sina medlemmar. Se inbjudan i förra numret av Rosenbladet (vi beklagar att årtalet blev fel i inbjudan, ska naturligtvis vara 2019).

Gunnebo Trädgård, Skivarp
27-28 april kl. 10-14 Vårinspiration
6 – 7 juli kl. 10-15 Rosdagar
Plantskolan i Skivarp arrangerar två helger med specialtema rosor. Den första när det kliar i fingrarna och man vill sätta igång odlandet, den andra när rosorna står i sin finaste blom. Dessa dagar finns Lars-Gunnar Lindberg från SydRosen och fd rosodlare Dirk Verweij till hands för rådgivning. Under rosdagarna ges också tillfälle att lyssna till gruppinformation med tema beskärning av rosor.  Se även separat annons från Gunnebo Trädgård i denna tidning.

Okulering 3 alt 10 augusti kl. 11
Vi planerar att med Flora Linnea upprepa den populära okuleringsdagen. Aktiviteten sker i Helsingborg och startar i rosariet på Fredriksdal där vi klipper material från de rosor vi vill okulera. Sedan fortsätter vi till fälten i Allerum norr om stan för själva okuleringen. Du som är intresserad att okulera med oss – förhandsmeddela detta redan nu.
Ange om du kan båda dagarna. Fortsatt planering av aktiviteten kommer inte att ske om intresset sviker. Förhoppningsvis anmäler sig tillräckligt många så vi kan fortsätta planeringen med mer info i nästa tidning. Ni som anmäler er kommer att få mer detaljerad info om vad som gäller, hur dagen läggs upp, vilken utrusning ni ska ha med mm. Det blir bara en okuleringsdag men vi jobbar med två datum beroende på hur vädret blir. Regn 3/8 = ingen okulering, då hoppas vi på bättre väder en vecka senare.
Föranmälan och/eller frågor snarast men senast 5 april  till sydrosen at svenskros.se eller tel 070-3498095 (Lars-Gunnar).