Tidigare Nummer

Äldre nummer av Rosenbladet | svenskros.se

Äldre nummer av tidningen finns att köpa

Rosenbladet har kommit ut sedan år 1988. År 1996 fick tidningen sitt första bildfärgtryck och då endast på omslaget. Innehållet var dock naggande gott redan då! Tidningen har utvecklats sedan dess och nu innehåller hela tidningen många fina ros- och miljöbilder.

Betala direkt till sällskapets plusgiro 467 25 42-0 och ange vilka tidningar du vill ha, så skickar vi tidningarna på posten. Under fliken register i vänstermeny kan du läsa om innehåll.

1993-2010     20 kr styck
2010-2015     40 kr styck
Lägg till 5 kr per tidning för porto.

Ange t.ex. RB 2007, 1-4. Betala 100 kr (4x20 kr + 4x5 kr)
Glöm inte att skriva din adress!

OBSERVERA att följande tidningar är slut och därför inte kan beställas:
1993 nr 1, 1994 nr 3, 1997 nr 1, 1998 nr 3, 1999 nr 1, 2000 nr 1, 2001 nr 1

Har du frågor mejla kontaktpersonen i Göteborgs lokalgrupp goteborg@svenskros.se